ЗА РАЗВИТИЕ НА ПО-ДОБЪР ИНТЕРНЕТ, КЪДЕТО ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА СА В БЕЗОПАСНОСТ, ОВЛАСТЕНИ И ЦЕНЕНИ

Проектът Safe Online се координира и поддържа от образователни институции и асоциации в цяла Европа.European Safe Online Initiative е плод на идеята за фламандската инициатива за безопасен онлайн, прилагана в по-широкия контекст на Европейския съюз и по-специално от представители на пет държави от ЕС: Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния.Асоциациите и образователните институции допринасят със собствено ноу-хау, за да изградят програма за обучение на родители и педагози, за да осъзнаят по-добре възможностите и потенциалните рискове, които новите дигитални медии предлагат на децата.

 9,279 total views