ФЛАМАНДСКАТА ИНИЦИАТИВА SAFEONLINE

Общата цел на фламандската програма SafeOnline е да подобри нивата на медийна грамотност на родителите на деца и младежи във Фламандския регион на Белгия. През 2008 г. съвместният ангажимент на организациите „Child Focus и „Gezinsbond“ да образоват родителите за безопасно използване на новите медии доведе до стартирането на много успешнатапрограма SafeOnline. Програмата SafeOnline е пример за отлично сътрудничество между двеекспертни организации, които извличат най-доброто от своя капацитет, за да дадат на родителите практически и експертни съвети относно онлайн безопасността. От началото на програмата SafeOnline повече от тридесет хиляди (30 000) хора са се възползвали от организирането и провеждането на общо хиляда двеста (1 200) обучителни програми във Фландрия, като и към днешна дата това обучение продължава. Програмата SafeOnline възпитава родителите в интерес и разбиране на медийната активност на децата им, предлага съвети как да запознаят децатас цифровите медийни устройства, учи родители и деца (заедно) на самата същност и механика на новите медии. Програмата дава възможност на родителите да задават въпроси, оценяват и обсъждат използването на нови медии в домовете си. Програмата SafeOnline се основава на убеждението, че медийното посредничество на родителите е от изключително значение за формирането на медийната грамотнотс на децата.Програмата SafeOnline дава възможност на родителите да бъдат последователни в рамките на своя собствен семеен образователен проект, както и да демонстрират ангажираност и постоянство в действията си. Основният въпрос, на който програмата SafeOnline се опитва да отговори е:Как родителите трябва да се грижат за използването на медиите от страна децата? Чрез програмата родителите се запознават с всичко онова, което правят децата им с медиите, с начините по които използват медиите и с причините, поради които медиите привличат. Иначе казано програмата помага на родителите да развиват интерес и да разбират правилно медийния свят на децата.  Крайната цел на SafeOnlineСлед завършването на обучителната програма родителите ще могат да помогнат на децата си да развият критично разбиране на медийно съдържание и съобщения, ще бъдат по-взискателни към това, което децата им правят онлайн, както и ще развият критично отношение към медиите. През 2017 г. в резултат на обстоен консултативен процес – с участието на университети, училища и неправителствени  организации – бе създадена методология и формат на обучението SafeOnline, които към момента се продължават да се изпълняват. Обучителната програма SafeOnline цели:[а]. да отговори на най-новите обществени и цифрови технологии[б]. да разшири обхвата на инициативата SafeOnline, така че да включва повече социално слаби семейства – в това число баби и дядовци – като по този начин съдейства за намаляване на цифровото разделение между поколенията.Дизайнът на образователното съдържание е създаден в тясно сътрудничество с университетите „Antwerpen“ и „Odisee University College“ в Белгия,  при постоянна обратна връзка със съответните заинтересовани групи, включващи професионалисти, родители и т.н.В резултат на това сътрудничество инициативата SafeOnline към момента се основава на обучението в пет интерактивни модула: „Интернет и поверителност“, „Интернет-игри“, „Социални медии“, „Кибертормоз“ и „Онлайн отношения и сексуалност“. Интерактивността е централен елемент при разработването на всички обучителни модули. Освен информация те съдържат викторини, симулации, интерактивни игри, препоръки и видеоклипове. Понастоящем съдържанието на обучение SafeOnline е достъпно чрез:[а]. сесии за обучение в традиционната среда на класната стая, които се организират в училища, библиотеки и читалища и т.н;[б]. онлайн обучителни сесии посредством  уебсайта SafeOnline  Програмата SAFEONLINE е достъпна в оригиналния си вид на адрес: http://www.veiligonline.be

 1,289 total views