Safe Online се координира и поддържа от образователни институции и асоциации в цяла Европа.European Safe Online Initiative е плод на идеята за фламандската инициатива за безопасен онлайн, прилагана в по-широкия контекст на Европейския съюз и по-специално от представители на пет държави от ЕС: Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния. Асоциациите и образователните институции допринасят със собствено ноу-хау, за да изградят програма за обучение на родители и педагози, за да осъзнаят по-добре възможностите и потенциалните рискове, пред които са изложените децата и подрастващите от страна на новите дигитални медии.

ЕКИП НА ПРОЕКТА:

Антоанета Василева е международен експерт по борбата с трафик на хора, член на ръководството на Българската коалиция за медийна грамотност и член на Асоциация „Родители“. Докторант е към Нов Български Университет.  От десет години работи като експерт в различни национални и международни проекти. В настоящия проект участва като обучител по темата „Социални медии“.
Мадлен Данова е професор по северноамериканска литература и култура в катедрата по английска и американистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България и декан на Факултета по класически и нови филологии. Разработила е различни курсове по литература и култура в България и САЩ и е участвала в редица конференции и семинари, посветени на различни аспекти на северноамериканската литература, масмедиите, джендър-изследванията, етническата принадлежност и национализма. Участвала е в няколко международни проекта за етнос, национализъм, език и идентичност и средства за масова информация. В проекта участва като експерт-обучител по темата „Кибертормоз“.
Проф. д-р Теодора Петрова е преподавател и ръководител на катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. Кариерата й преминава в медиите и журналистиката. Нейните преподавателски курсове и публикации са в областта на телевизията, традиционните и новите медии, и комуникациите. Работи по проекти, свързани с телевизионни програми, медийно съдържание и медиен маркетинг. Експерт и медиен консултант в национални и международни комуникационни проекти. В настоящия проект участва като обучител по тема „Онлайн идентичност“.
Проф. дн Данаил Данов работи като преподавател по медийна педагогика и медиа знание към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Кл. Охридски“. През последните петнадесет години консултира различни медийни и комуникационни проекти, реализирани от организации като BBC WS, Deutsche Welle, RNTC, Институт Отворено общество, GTZ, Международния летен институт на Фулбрайт и Европейския парламент. Наред с това е публикувал и превел множество статии и книги за различни аспекти на медиите, журналистиката, PR, управлението на проекти, обучението и образованието. Координатор за българската страна по проекта и обучител по тема „Онлайн връзки и сексуалност“.
Гл. ас. д-р Симеон Хинковски преподава Методика на обучението по чужди езици и Дигитални медийни технологии в Софийския университет. Към настоящия момент д-р Хинковски е помощник-декан на Факултета по нови и класически филологии и директор на Музея на Софийския университет. Експерт е по ИКТ, софтуер и хардуер, администриране на платформи за дистанционно обучение и дизайн на уеб сайтове. По проекта участва катo IT специалист и обучител по темата „Онлайн игри“.

 1,589 total views