Основният фокус на Европейската инициатива SafeOnline е подобряването на нивата на медийна грамотност на децата и младите хора чрез широкото медийно образование на техните родители. Вместо да се опитва да разработи пилотен експериментален проект, европейският проект SafeOnline се старае да разшири обхвата на вече призната и доказала в опита иновация в областта на медийната грамотност. По-конкретно, европейският проект SafeOnline Initiative цели да възпроизведе на практика фламандската програма SafeOnline в областта на медийната грамотност, която има доказуеми резултати с качественo и количественo въздействие. В продължение на няколко години фламандската инициатива SafeOnline успешно постига целта за подобряване на нивата на медийна грамотност сред родителите чрез развиване на техните знания и умения, свързани с дигиталните медии, които децата им използват ежедневно. Чрез фламандската инициатива SafeOnline, хиляди родители подобриха разбирането си за дейностите в режим онлайн. Освен това те се научиха да реагират адекватно относно  възможностите и  рисковете, които крие интернет. Днес тези родители, преминали през обучението на проекта, успешно подкрепят децата си в разбирането на възможностите и предизвикателствата на новите медии.

 

 1,461 total views