Европейската инициатива SafeOnline е призвана да разшири в цяла Европа фламандската практика в  медийната грамотност като една от най-успешните европейски практики в тази област. Тази практика е вече многократно отличавана – както на европейско, така и на национално ниво – поради явната си способност да довежда до впечатляващи резултати при повишаването на нивата на медийна грамотност.

 1,352 total views