Чрез фламандската инициатива SafeOnline хиляди родители подобриха разбирането си за дейностите в режим онлайн. Наред с това те подобриха реакцията си към възможностите и рисковете на интернет. Затова те подкрепиха децата си в разбирането на възможностите и предизвикателствата на нови — Нашата визияЕвропейската инициатива SafeOnline ще разшири една от най-успешните европейски практики в областта на медийната грамотност в цяла Европа. Тази практика вече получи няколко награди и отличия – както на европейско, така и на национално ниво – поради явната си способност да доведе до впечатляващи резултати в повишаването на нивата на медийна грамотност.

 1,099 total views