БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

 

„Добри практики в развитието на медийната грамотност в България и Германия“ – на тази тема в Бизнес офиса се проведе среща на представители на академичната общност, държавните органи, нестопанския сектор и медиите от България и Германия. Център, София на 11.10.2022 г. от 10 до 13 ч. Събитието беше организирано от Българска коалиция за медийна грамотност с любезното съдействие на немската фондация „Конрад Аденауер“.

В него участваха както присъствено, така и онлайн – повече от 40 представители, които пожелаха да споделят опит от различни проекти и инициативи, реализирани през годината.

Събитието се проведе в две части – първа панелна, в която участваха г-жа Иглика Иванова и г-жа Антоанета Василева, ръководители на проекти на Българска коалиция за медийна грамотност, заедно с ръководителя на екип по проект, изпълняван от отдел „Публични комуникации“ на университета. за национално и световно стопанство, споделиха полезни идеи за инициативи в обсъжданата област. Те бяха последвани от подробно представяне на германския опит, представен от представители на баварски академични институции и журналисти от ARD. След това презентация направи секретарят на Съвета за електронни медии в България г-жа Пролет Велкова, която изрази желанието си за по-голяма степен на сътрудничество между Медийната колаиция и Националния медиен регулатор. Проф. Данаил Данов, СУ „Св. Климент Охридски“, запозна участниците с електронните ресурси, достъпни онлайн за широката публика и разработени по проект на Европейската инициатива за безопасен интернет.

Втората част на срещата премина под формата на кръгла маса, на която всички участници споделиха опит и обсъдиха възможностите за съвместна дейност. Тук специално внимание заслужават презентациите на представителя на българското Министерство на културата г-жа Аксения Бонева, председател на Експертния съвет по медийна грамотност, която запозна присъстващите с работата по изготвянето на Национална стратегия в тази област.

 396 total views