ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА КОАЛИЦИЯТА ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

 

Третата годишна среща на Българската коалиция за медийна грамотност се проведе онлайн на 27 юли 2022 г. поради влошаващата се пандемична ситуация с COVID 19. Събитието, част от календара на Коалицията, събра повече от 40 от ключовите заинтересовани страни, учени, представители на НПО, изследователи, практици в областта, преподаватели и представители на медиите. В продължение на три часа те обсъдиха различните събития, свързани с медийната грамотност, организирани през годината, като също така обмениха идеи за взаимно сътрудничество и бъдещо планиране. Основните теми, върху които се съсредоточи срещата, включваха прилагането на медийна грамотност в училищата с презентатор, Кристина Христова, Президент на Коалицията,, разработването на учебни програми по медийна грамотност, с представящ, д-р Иглика Иванова, член на Коалицията и докторант към Факултета по Философия на СУ :Св. Климент Охридски“, както и напредъка на проекта Европейска инициатива за безопасен онлайн, проф. Данаил Данов, член на екипа по проекта. Той информира участниците за проведеното обучение, като обсъди задълбочено постигнатите резултати и предизвикателствата пред участниците. Големият интерес, проявен към обученията, високото удовлетворение, демонстрирано от участващите родители и нарастващата популярност на инициативата, той посочи като ключови постижения, а като предизвикателства посочи ограниченията за COVID 19 и недостатъчната работа в страната, особено по отношение на включването на ромски родители. Участниците се договориха и за нова среща през септември с акцент върху развитието на медийната грамотност в българските училища.

 467 total views