НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

 

„Интегрален подход в обучението по медийна грамотност“-под този надслов на 28.01.2023 г. от 10.00 до 12.00ч. в Огледалната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Национална конференция, организирана от Българската коалиция за медийна грамотност и екип на преподаватели, участващи в реализирането на международния проект „Европейска инициатива за безопасен интернет“. Конференцията, в която се включиха около 70 участника от София и страната, бе открита от Кристина Христова, Председател на Коалицията, която поздрави участниците и отбеляза задачите, стоящи пред Коалицията за 2023, свързани със разширяването на територията на медийната грамотност в България. Приветствието отправи и Декана на ФКНФ, СУ, проф. д-р Мадлен Данова, представяйки пред тях и реализираното по проекта, насочен към създаване на компетенции сред родителите относно възможността им да бъдат от полза на своите деца при използването на дигитални устройства и платформи. Презентация направиха още петима учители, работещи по програма на Центъра за безопасен интернет, София, разработили методика за оценяване на дигитално-медийните умения на учениците. За ролята на PISA по отношение на стандартизираното оценяване и значимостта на медийната грамотност в този процес говори д-р Светла Петрова. Последен в панела говори проф. дн Данаил Данов, ръководител на българския екип по проекта „Европейска инициатива за безопасен интернет“, засягайки темата за медийната грамотност, като основен подход в съвременното образование. Участниците в Конференцията получиха и наръчник за оценяване на уменията по дигитално-медийна грамотност, като единодушно заявиха желанието си масово да се включат в различните предстоящи прояви, свързани с провеждането на международния месец-февруари- на безопасен интернет.

 375 total views