ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАЩАБНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Последните резултати от задълбочено изследване на нивото на развитие на медийната грамотност в България бяха представени на 16 февруари 2023 г. в Конферентната зала на Университета за национално и световно стопанство, София, България. Събитието, на което присъстваха около шестдесет представители на академичните среди, медиите, Министерството на науката и образованието, НПО, Съвета за електронни медии и др., бе открито от ректора на университета проф. Димитър Димитров. Изследването, проведено от екип от университетски преподаватели и докторанти към катедра „Медии и обществени комуникации“, обхваща периода 2021-2022 г. Ръководителят на научния екип проф. Светла Цанкова представи резултатите от изследването, включващи последните данни за страната, както и съпоставка с постиженията в областта, постигнати в други страни от Европейския съюз. Тя изказа специални благодарности и на българския екип на международния проект „Европейска инициатива за безопасен интернет“ като цяло, както и на проф. Данаил Данов за оказаната експертна помощ при провеждането на изследването. Със събитието беше отбелязана 15-годишнината от създаването на катедра „Медии и обществени комуникации“ в университета, както и представянето на книгата „Медийна грамотност“.

 384 total views