Стартира Европейската инициатива за безопасен онлайн!Европейска инициатива SafeOnline е плод на идеята на фламандския проект SafeOnline, приложен в по-широкия контекст на Европейския съюз от институции от пет държави от ЕС: Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния. Асоциациите и образователните институции внасят собствено ноу-хау, за да изградят програма за обучение на родители и педагози и да им помогнат да осъзнаят по-ясно рисковете и възможностите, които новите медии предлагат на децата им. За съжаление, нашият проект трябваше да започне при извънредни пандемични условия. Но все още имаме нужда от медийна грамотност и медийно грамотни родители. Може би имаме нужда от тях дори повече от преди в тези трудни времена, защото децата ни прекарват повече време онлайн. Ето защо се адаптирахме към „новото нормално“ да провеждаме срещите си онлайн като вече достигаме до потенциални заинтересовани страни и обучители! Междувременно работим усилено и върху превода на източници, използвани от Фламандската инициатива SafeOnline, и за повишаване на осведомеността в социалните медии. Надяваме се, че ще доставим и до вас European SafeOnline, като преодоляваме предизвикателствата и успешно адаптираме решенията! Цели на Европейската инициатива SafeOnline• Ние се стремим да подкрепим родителите да увеличат знанията си за медийна грамотност, така че да могат да насърчават безопасното и отговорно медийно поведение сред децата си.• Нашата цел е да променим медийната култура на семействата, като насърчаваме активното и открито родителство, основано на доверие, уважение, съпричастност и взаимна подкрепа.• Стремим се да подкрепяме родителите, като ги успокояваме и окуражаваме да създават правилното мислене и отношение относно използването на Интернет.• Помагаме на родителите и децата да намерят своя собствен път към (живота) със средствата на медийна грамотност.

European SafeOnline проведе своята първа среща в Брюксел (преди пандемията Covid-19). Партньорите от Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния взеха участие в срещата и взеха решение за графика и планирането на проекта.

Уебсайтът и страниците в социалните медии на Европейската SafeOnline Initiative са вече факт! Там можете да намерите новини и актуална информация за проекта и да получите представа за предстоящи дейности, като ни следвате. Сайтът засега е достъпен на английски, български и гръцки език. Скоро ще бъде наличен и на холандски, френски и румънски! Можете да стигнете до нашата Facebook страница, като кликнете на сайта, както и да разгледате нашата страница в Twitter.

 1,096 total views