Скъпи Приятели!

Радваме се да ви съобщим, че Европейската инициатива за безопасен интернет продължава със своите обучения и различни събития през 2021 г. в съответните национални контексти на проекта, въпреки ограниченията на COVID-19. Сесиите и обученията включват множество теми, които могат да помогнат на родителите да помогнат на децата си да се ориентират в онлайн света по отношение на неща като социални медии, онлайн идентичност, кибертормоз, онлайн игри, онлайн връзки и сексуалност и т.н.

Тези обучения са от съществено значение във времето, в което живеем и могат да допринесат за развитието на критично мислещи и активни граждани и общества. По-долу ще намерите новини относно проекта и свързаните с него дейности и обучения.

За повече информация можете да посетите уебсайта на проекта –  https://esoi.uni-sofia.bg/

С най-добри пожелания!

Екип на Европейската асоциация за защита на интересите на медийните потребители (European Association for viewers interests, EAVI)

Обучителни сесии на партньорските организации

От януари до май 2021 г. организациите „Gezinsbond“ и „Child Focus“ организира пет онлайн коучинг сесии за партньорски организации по пет различни теми, свързани с онлайн безопасността на децата: „Поверителност“, „Онлайн игри“, „Социални медии“, „Кибертормоз“ и „Онлайн връзки сексуалност“. По време на сесиите колегите от „Gezinsbond“ представиха на партньорските организации съдържанието на всеки модул, разработен от тях в рамките на инициативата Safe Online, заедно със структурата на самите обучения, предизвикателствата и отговорите, свързани с всяка тема. Сесиите бяха изключително полезни за всички партньори, които от своя страна ще ги възпроизвеждат и адаптират съобразно техния национален контекст.

Онлайн уебинари организирани от „Gezinsbond“

Уебинари по проекта SafeOnline за членовете на „COFACE“, европейска семейна организация, февруари и април 2021. Към момента за обученията се разработва и нов (6-ти) модул.Еднодневен уъркшоп, свързан с изпълнението на проекти на ESOI в България!

Българските членове на екипа на Европейската инициатива за безопасен онлайн проведоха еднодневен семинар, свързан с изпълнението на проекта. Събитието, озаглавено „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“, се проведе на 10 юни 2021 г. в Софийския университет. По време на семинара участниците разгледаха реализираните до момента дейности по проекта, които включват анализ на средата, разпределение на подготовката на модулите между членовете на екипа и преглед на проведените интервюта с деца и родители. Дефинирането на следващите стъпки на проекта беше вторият ключов елемент на семинара. Съгласно одобреното съвместно решение, всички членове на българския екип следва да бъдат готови с първия вариант на своите модули до средата на септември 2021 г., което ще им позволи да подготвят обученията в готов вид  преди обучението на екипите от страните, участващи в проекта, насрочено за последната седмица на октомври 2021 г. в Брюксел. Следващи стъпки! През юни партньорите по проекта проведоха онлайн-среща за актуализация на работата си. Може да се каже, че инициативата ESOI се развива бързо и гладко и е постигнат добър напредък във всяка от страните партньори: съдържанието, видеоклиповете и структурата на подготвяните обучителни модули ще бъдат готови в края на септември, за да бъдат представени на срещата за обучение на обучителите в Брюксел на 26. и 27 октомври. ОСТАНЕТЕ С НАС!Правата на децата в дигиталната средаСлед официалното му приемане от Комитета на ООН по правата на детето на 4 февруари, Общият коментар 25 беше разпространен на 24 март 2021 г. Това променя в положителна посока правата на децата в днешния дигитален свят. По темата можете да научите повече на https://eavi.eu/the-eavi-spring-newsletter-is-out/ Какво е ESOI?Европейска инициатива SafeOnline е плод на идеята на фламандския проект SafeOnline , приложен в по-широкия контекст на Европейския съюз от организации от пет страни-членки: Белгия, България, Гърция, Кипър и Румъния.Какво ще правим?Организациите и образователните институции внасят собствено ноу-хау, за да изградят програма за обучение на родители и педагози, да им помогнат да осъзнаят напълно рисковете и възможностите, които новите медии предлагат на децата.Кои сме ние?Child Focus | Gezinsbond | La Ligue des Familles | Атински институт за учене през целия живот | Universitatea de Vest Timişoara – UVT | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | Европейски университет Кипър | Европейска асоциация за зрителски интереси, EAVI.

 1,176 total views