European SafeOnline се развива ускорено!Последните няколко месеца бяха доста натоварени за European SafeOnline в условията на Covid-19 и лятната ваканция. За щастие успяхме да поддържаме проекта в ход, като управлявахме натоварването според графика. Радваме се да съобщим, че трансферът на информация и ноу-хау от Veilig Online Initiative на Gezinsbond и Child Focus към European SafeOnline приключи успешно. Ето защо, нашите партньори, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ligue des Familles, Европейски университет Кипър, Universitatea de Vest din Timişoara и Athens Lifelong Learning Institute ще разширят тези добри практики на Veilig Online в собствените си страни и региони, за да осигурят на родители и педагози умения за медийна и интернет грамотност. Освен това нашият партньор EAVI – Медийна грамотност за гражданство, подкрепя проекта и ще гарантира, че сте в течение с последните новини и предстоящи дейности!

Уебинарът за обучение на обучителите е завършен онлайн! Координаторите на Европейската инициатива SafeOnline организираха уебинар за обучение на обучители, за да предадат знания и методи за обучение на местните партньори. Събитието се проведе на 25 септември с участието на бъдещи обучители от всяка партньорска организация.Въпреки че се очакваше тази дейност за обучение на обучителите да бъде събитие в реално време, тя трябваше да бъде пренаредена като уебинар поради пандемията. Това обаче не ограничи нетърпението на участниците и координаторите, така че все пак успяхме да изкараме един ползотворен ден. Участниците се запознаха с обучителни модули като интернет и поверителност, игри, социални медии, кибертормоз, онлайн отношения и сексуалност, а също така дискутираха относно гледната точка на родителите по отношение на онлайн света и техните деца. Освен това те имаха възможност да участват и да си взаимодействат чрез игри и въпроси и отговори. Имаха възможността да разберат процеса и необходимите инструменти за провеждане на обучението.Важно е да се адаптираме към настоящите обстоятелства, предизвикани от пандемията. Особено сега необходимостта от медийно грамотни общности е спешна. Европейската инициатива за безопасен онлайн има за цел продължаване на знанията чрез повишаване на съзнанието и осведомеността сред по-широки общности.

Европейският SafeOnline в Гърция!

Нашите партньори продължават добрите практики в цяла Европа. Днес имаме ново съобщение от Атинския институт за учене през целия живот в Гърция. На 25 септември трима обучители от Атинския институт участваха в онлайн уебинара за обучение на обучители. Те високо оцениха съдържанието и структурата на уебинара и заявиха готовността си да използват този опит в Гърция.По отношение на продължаването на инициативата за безопасен онлайн в Гърция и изпълнението на следващите стъпки, ограниченията на Covid-19 относно груповите срещи повлияха на това как ще продължи дейността. Гръцките партньори  са се обърнали към училищата, предоставяйки им информация за проекта, неговата цел и бъдещите му дейности. Основният план е създаването на групи за обучение от родители, чиито деца посещават различни нива на образование в училища в района на Атина. Включването на родителски асоциации в тези обучения ще бъде жизненоважно, тъй като те ще активират своите членове за участие в обучителни семинари, които ще се провеждат по методология на смесено обучение, съчетаваща онлайн обучение и офлайн обучение и работа. Ще бъдат положени усилия за включване на родители, чиито деца посещават интеркултурни училища в района на Атина, и родители мигранти, които живеят в алтернативни общностии (например лагери, домове за независим живот общински жилища) и роми.

Фламандската инициатива  SafeOnline вече е достъпна онлайн!Във времена на настоящата криза все повече хора работят от вкъщи; все повече ученици се обучават онлайн – включително и по отношение на практическата им дейност. Това означава, че и родителите, и децата прекарват много повече време онлайн. В резултат на това родителите, сега повече от всякога, имат много въпроси относно медийното образование и начините за справяне с използването на цифрови медии в техните семейства. В този контекст фламандската инициатива SafeOnline работи усилено, за да може да предложи безплатни онлайн обучения за уеб семинари за родители. С радост съобщаваме, че през октомври и ноември обученията ще се провеждат всеки четвъртък от 20 часа. Темите включват интернет и поверителност, социални медии и кибертормоз със съответен фокус върху деца или тийнейджъри, игри и онлайн отношения и сексуалност. За повече информация и за проследяване на обучението за уебинар на Veilig Online, посетете: veiligonline.be/webinars

Европейският уебсайт SafeOnline вече е достъпен на различни езици

Нашият уебсайт е достъпен на английски, френски, български, холандски, гръцки и румънски. Можете лесно да разглеждате съдържанието му през портала europeansafeonline.eu, за да получите повече информация за проекта на родния си език!

Оттук нататък партньорите ще се съсредоточат върху адаптирането на Европейската инициатива SafeOnline към националния/регионалния контекст.  Можете да ни следвате в Twitter и Facebook, за да получавате най-новите информация за нашите дейностиФламандската инициатива SafeOnline се прилага в по-широкия контекст на Европейския съюз от институции/организации в пет държави от ЕС: Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния.Какво правим?Асоциациите и образователните институции внасят собствено ноу-хау, за да изградят програма за обучение на родители и педагози, за да им помогнат да осъзнаят напълно рисковете и възможностите, които новите медии предлагат на децата им.Кои сме ние?Child Focus | Gezinsbond | La Ligue des Familles | Атински институт за учене през целия живот | Universitatea de Vest Timişoara – UVT | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | Европейски университет Кипър | Европейска асоциация за зрителски интереси

 1,332 total views