ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: СТАРТ НА ИНИЦИАТИВАТА-ПРОЛЕТ 2022

„Как да работят децата ни безопасно в Интернет“ – това е темата на обучителен курс за родители, подготвен от преподавателски екип от СУ „Св. Климент Охридски“ в състав проф. Теодора Петрова, ръководител на катедра „Онлайн медии“, ФЖМК,  проф. Данаил Данов, експерт по медийна грамотност и медийна педагогика от ФНОИ, проф. Мадлен Данова, Декан на ФКНФ,  и д-р Симеон Хинковски, IT експерт и преподавател по дигитални технологии в СУ. В екипа на проекта участва и Антоанета Василева, специалист с дългогодишен опит по темата, представител на асоциация „Родители“ и докторант към НБУ.

Обучителният курс е изграден върху пет отделни модула, а имено „Социални медии“, „Онлайн идентичност“, „Онлайн игри“, „Кибертормоз“ и „Онлайн връзки и сексуалност“, и представя в детайли същността на явленията, особеностите на поведението на децата от различни възрасти в Интернет, като на базата на интервюта с представители на различни възрастови групи и чрез мненията на експерти, предлага полезни съвети и инструкции за родителите.

Обученията, насрочени за периода март-юни 2022, ще се провеждат в присъствен или онлайн формат, в зависимост от конкретната епидемична обстановка в страната. Всяко обучение се съсредоточава върху един от по-горе посочените модули, като е възможно участниците да се запишат за един, два, три, четири или всичките пет теми.

Курсът е част от международен проект на тема „European Safe Online Initiative”, в който участват партньори от Белгия, България, Гърция, Кипър, Румъния и Асоциацията за защита на интересите на медийните потребители (EAVI). Той представлява адаптация на фламандската инициатива SAFE ONLINE, призната за една от най-успешните практики по темата в Европейския съюз.

За повече подробности относно проекта и обучението в България подробности могат да бъдат намерени на адрес: https://esoi.uni-sofia.bg/

  

 1,071 total views