ПРЕССЪОЩЕНИЕ-СТАРТ НА ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ-12.04.2022

Точно в 12.30ч. на 12.04.2022 г. в Заседателната зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,  от 12:30 часа започна публичната лекция на  проф. дн Данаил Данов на тема „Обучението  от ‘online към on life’ – медийната грамотност като образователен подход в 21 век“.

Събитието, част от промоционалната кампания, свързана с финансирания от Европейската комисия международен проект European Safe Online Initiative, в което наред със СУ „Св. Кл.Охридски“ участват партньори от Белгия, Гърция, Кипър, Румъния, както и Европейската асоциация за зашита на медийните потребители, EAVI, бе открито от проф. д-р Маргарита Бакрачева, зам.-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Тя представи водещия като акцентира върху богатата му професионална биография, включваща многобройни публикации и участия в различни национални и международни образователни проекти, свързани с развитието на медийната грамотност и медийната педагогика.

Проф. Данов представи подробна статистика, свързана със същността на медийната грамотност, еволюцията на идеята в общоевропейски план и се спря на конкретика по темата, отнасяща се до българската действителност. Той направи критичен анализ на състоянието на медийната грамотност в страната, отбелязвайки приноса Факултета за науки за образованието и изкуствата като водещ център в това научно поле.

Основен фокус в презентация бе международният проект „European Safe Online Initiative“, фламандска инициатива, отчитана като една от най-успешните европейски практики в областта на медийната грамотност. Проф. Данов запозна участниците със състоянието на медийната грамотност в България, спирайки се подробно на дълбочинния анализ на медийната среда в страната, станал основа при адаптацията на фламандската обучителна програма, вече достояние и българската общественост. Той представи детайли по подготовката на петте различни обучителни модули, изграждащи рамката на обучението, в което основно внимание се отделя на темите „Социални медии“, „Дигитална идентичност“, „Онлайн игри“, „Кибертормоз“ и „Онлайн връзки сексуалност“. Тези теми, разглеждани през призмата на деца, тийнейджъри, родители и експерти, представляват здрава основа, позволяваща на родителите по-лесно и по-ефективно да подпомагат децата при здравословната и безопасна употреба ба интернет. 

Проф. Данов сподели пред участниците в проявата впечатленията си от вече проведени онлайн обучения по гореизложените теми, както и съобщи, че тези обучения след 11.04.2022 – датата, от която СУ възобновява присъственото обучение – ще бъдат предлагани в такъв формат, уточнявайки обстоятелството, че за м. май са планирани 5 обучения. 

 872 total views