Модул 1: Социални мрежи. 

Тук ще намерите интервюта за използването на социалните мрежи сред деца, тийнейджъри и родители.


Модул 2: Защита на личната информация в интернет.

Видео материали с интервюта на деца, родители и тийнейджъри, относно защитата на личната информация в интернет.


Модул 3: Онлайн игри.

Материали с интервюта на деца, тийнейджъри и родители, относно онлайн игрите и възприятията им за тях.


Модул 4: Киберто:рмозът.

Интервюта на тема кибертормоз и възприятието му от деца, тийнейджъри и родители.


Модул 5: Онлайн взаимоотножения и сексуалност.

Интервюта на деца, тийнейджъри и родители за онлайн връзките и сексуалността в мрежата.

 2,061 total views