Заявка за участие в обучение за родители

JavaScript не е активиран в браузъра ви, така че този файл не може да бъде отворен. Активирайте и презаредете.

Заявка за участие в обучение за родители
Всеки желаещ може да избере един, два, три, четири или пет курса от предлаганите модули. Обучението се провежда при наличие на 20-25 участника. Всеки от курсовете е безплатен.
Влезте в Google, за да запазите отговора си. Научете повече
* Задължително
Име *
Вашият отговор
e-mail адрес *
Вашият отговор
Телефон за контакт
Вашият отговор
Курс, който желаете да запишете
Избор
Социални медии
Дигитална идентичност
Онлайн игри
Кибертормоз
Онлайн връзки и сексуалност
Всички
Възможни дати за курса
ДД
.
ММ
.
ГГГГ
Изпращане
Изчистване на формуляра
Никога не предоставяйте пароли чрез Google Формуляри.
 
 

 6 total views